Privacyverklaring

Privacyverklaring


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Krachtwens kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Krachtwens, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van ons contactformulier op de website aan Krachtwens verstrekt.

Krachtwens kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom Krachtwens gegevens nodig heeft

Krachtwens verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan Krachtwens uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit coaching van uw kind of tiener.

 

Hoe lang Krachtwens gegevens bewaart

Krachtwens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

Krachtwens verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naarcoaching@krachtwens.be. Krachtwens zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Krachtwens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Krachtwens maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Krachtwens verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Krachtwens op via coaching@krachtwens.be.

Krachtwens.be is een website van Krachtwens. Krachtwens is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Kristel De Leeuw – Boekveldbaan 10 – 9310 Moorsel
BTW nummer: BE0790.129.534
Telefoon: 0468/241170
E-mailadres: coaching@krachtwens.be